fbpx

PRIVACY VERKLARING

Fijn dat je deze privacyverklaring leest. Ik heb deze verklaring in zo veel mogelijk duidelijke taal geschreven. Is er toch iets onduidelijk geeft dat dan vooral bij me aan. Deze privacyverklaring is opgesteld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Identiteit van de gegevensverwerker Trai Vegan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.traivegan.com

Adres: Groeneweg 162-W, 3981 CP Bunnik

Tel: +31 6-82637133

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Trai Vegan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@traivegan.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Trai Vegan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van herinneringen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (in geval van bestelling van een fysiek product);
 • Trai Vegan analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Om je als gebruiker aan te kunnen maken in de online leeromgeving.

Geautomatiseerde opslag, verwerking en besluitvorming

Trai Vegan neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trai Vegan) tussen zit.

Trai Vegan gebruikt de volgende (online) computerprogramma’s of -systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt:

 • WordPress Dit is een content managementsysteem ten behoeve van het maken en onderhouden van onze website.
 • Woocommerce Dit is een webshop plug-in, die draait op wordpress. Indien je een betaald product afneemt, zorgt deze plug-in voor je winkelmandje en de juiste afhandeling.
 • Mollie Payments Dit is een collecterende payment serviceprovider, wat betekent dat zij je betaling afhandelt als je een betaald product bij ons afneemt (bijvoorbeeld middels iDEAL of PayPal).
 • Mailchimp Een online tool die het mogelijk maakt om e-mails en nieuwsbrieven op te maken en te versturen.
 • Huddle Community software (+ Forum en E-learning omgeving).

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Trai Vegan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor onze nieuwsbrief en herinneringsmail hebben we enkel je voornaam en e-mailadres nodig. Indien je geen betaalde producten bij ons hebt afgenomen en je uitschrijft, kom je op non-actief te staan in het systeem. We verwijderen je niet helemaal uit het systeem. Dit zodat we je niet nog een keer benaderen terwijl je hebt aangegeven geen e-mail meer te willen ontvangen. We schonen onze systemen regelmatig op, doch uiterlijk eenmaal per jaar. Als je bij ons een betaald product hebt afgenomen, hebben we meer gegevens van je. Wettelijk zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Daarna zullen we deze vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Trai Vegan deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Trai Vegan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Trai Vegan jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zoals bijna alle websites die je bezoekt, plaatst ook deze website cookies (functionele, analytische en tracking). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in een browser van je computer, tablet of smartphone. Ze gaan uit van een win-winsituatie: ze helpen ons het gedrag van bezoekers te analyseren en daardoor onze website voor die bezoekers te verbeteren. Daardoor krijg je bijvoorbeeld onze pop-up niet zo vaak te zien, worden jouw voorkeursinstellingen behouden en kunnen we kijken welke pagina’s en berichten vaak en minder vaak gelezen worden. Door dat laatste weten we beter, waar jouw interesses liggen.

Cookies van derde partijen zijn ook nodig om filmpjes te kunnen tonen op onze websites of te zorgen dat je informatie kunt delen op sociale media.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trai Vegan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@traivegan.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Daarnaast adviseren wij het document te kenmerken met de tekst “ter beoordeling Trai Vegan”. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Trai Vegan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? Trai Vegan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@traivegan.com

Jouw beelden Tijdens cursussen, workshops, trainingen, masterclasses of opleidingen van Trai Vegan worden regelmatig foto- en videoopnames gemaakt, welke voor promotiedoeleinden worden gebruikt. Het kan zijn, dat je op deze beelden zichtbaar bent. Indien je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit aan ons laten weten via info@traivegan.com. We zullen in dat geval de desbetreffende foto- en/of video-opname verwijderen.

Jouw uitspraken Alles wat je in persoonlijk contact met ons deelt, blijft onder ons. Dat geldt onder andere voor de teksten uit een persoonlijke mail of jouw uitspraken tijdens een diner of workshop. We respecteren je privacy en zullen nooit zonder jouw toestemming je quotes met naam en toenaam plaatsen. Indien we verzekerd zijn, dat de quote niet naar je te herleiden is en een inspiratiebron kan zijn voor andere personen, kunnen we deze wel overnemen. Waar mogelijk zullen we ook in deze gevallen contact met je opnemen.

Indien je online reageert op één van onze artikelen (zoals blogs en social media posts) is je privacy jouw eigen verantwoordelijkheid.

Wijzigingen en datum Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds de actuele privacyverklaring vinden.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 22 oktober 2021.